Musica da camera na małą orkiestrę, 1971

Kategoria: 5. orkiestrowe

tube.gifposłuchaj

Orkiestra Jeunesses Musicales
dyr. Jean Jaques Degremont

obsada: 2 fl, 2 ob, 2 fg, 2 cr, 2 tr, 2 tn, tmp, vn, vl, vc, cb
rok i miejsce powstania: 1971, Częstochowa
czas trwania: ca 9’
ilość taktów: notacja łączona (odcinki taktowe i beztaktowe)
prawykonanie: 12.XII.1975, Częstochowa
Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Częstochowie
Antoni Duda - dyrygent

inne wykonania: 11.II.1976, Koszalin
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej
Andrzej Rozmarynowicz - dyrygent

16.IV.1993, Częstochowa
Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie
Jerzy Kosek - dyrygent

wydania: nie wydany
nagrania: 16.IV.1993, J. Kosek, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie, DAT („Classicord”, Warszawa), 6’15”

16.IV.1993, J. Kosek, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie, Live, Video (amatorskie), 6’15”

rękopis: BN Mus. 4790
materiały: CBN 57499 (partytura + głosy) 883/dep (partytura), ZKP N/23721 (partytura)
uwagi: utwór napisany na zamówienie Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie;
napisany w ramach stypendium twórczego MKiS;

komentarze:
„Starałem się o zachowanie kameralnego charakteru utworu. Tworzywem muzycznym Muzyki Kameralnej są struktury interwałowe rozwijające się w dwóch płaszczyznach: jako figury o szybko zmieniających się układach interwałowych w instrumentach dętych drewnianych i smyczkowych oraz jako statyczne wartości rytmiczne w instrumentach blaszanych. Dynamiczny rozwój materiału muzycznego zmierza do kulminacji, która jest punktem centralnym utworu. Musica da camera ma formę jednoczęściową z krótką kodą wykorzystującą początkowy fragment utworu.”
Wojciech Łukaszewski,
Komentarz do utworu „Musica da camera”,
omówienie programu Koncertu Symfonicznego, Częstochowa, 12.XII.1975.

„Nowy utwór popularnego w naszym środowisku twórcy powstał w 1971 r. i tworzony był dla naszego zespołu symfonicznego. Musica da camera to kompozycja o bardzo spoistej i konsekwentnej konstrukcji, w której podstawę stanowią dwie struktury dźwiękowe. Pierwsza z nich, charakteryzująca się żywym ruchem i zmiennością interwalistyki, pojawia się w instrumentach dętych drewnianych oraz smyczkowych. Przeciwstawiona jest jej druga, statyczna, o długich wartościach czasowych, eksponowana w partiach instrumentów dętych blaszanych. Całość zmierza do kulminacji, po której następuje powtórzenie fragmentu początkowego, nasuwając skojarzenie z formą repryzową. Musica da camera posiada cechy konstrukcyjne i ekspresyjne charakterystyczne dla twórczości Łukaszewskiego. Przeważa w niej ścisła organizacja materiału dźwiękowego, acz w pewnych fragmentach twórca posługuje się aleatoryzmem sterowanym. Dowolność dotyczy jedynie czasu, kolejności wejść, podczas gdy wysokości dźwięku są ściśle wyznaczone przez kompozytora. W utworze dominuje nastrój kontemplacyjny, liryczny, znamienny dla twórczości Łukaszewskiego.”
Wanda Malko,
Notatnik Koncertowy, „Gazeta Częstochowska”, 6 - 12.I.1976.

„Musica da camera Wojciecha Łukaszewskiego ma sporo walorów, które już przy pierwszym kontakcie pozwalają ocenić utwór pozytywnie: przede wszystkim prosto i czytelnie zarysowaną formę, wysmakowaną kolorystykę oraz celowe posługiwanie się aleatoryzmem, zestawianym symultanicznie z warstwą dźwiękową utrzymaną w reżimie metrorytmicznym. Nad ciekawą koncepcją górowała jednak charakterystyczność obiegowego już języka, jaki przyswoiło sobie pokolenie kompozytorów wychowanych na wzorach Pendereckiego i Lutosławskiego - w tym przypadku tego ostatniego - eksponując zewnętrzne cechy muzyki wybitnych twórców, bez organicznego związku środków z celem artystycznym. Postępująca unifikacja języka muzycznego niegdysiejszej awangardy stawia przed kompozytorem problem oryginalności, wierności sobie; widać, iż Łukaszewski traktuje go poważnie.”
Kazimierz Rozbicki,
W kręgu muzyki polskiej, „Głos Pomorza”, 18.II.1976, nr 40.

„Zasada dialogu i kontrastowania brzmienia drzewa, blachy i smyczków stanowi także główny element konstrukcji w Musica da camera, jednoczęściowym utworze na mały zespół symfoniczny. Opiera się on na dwóch głównych strukturach: ruchliwej figuracji eksponowanej przez instrumenty dęte drewniane i smyczkowe oraz akordowej o quasi chorałowej fakturze, granej przes blachę. Finałowa koda po potżnej kulminacji redukuje stopniowo brzmienie, pozostawiając jedynie dwoje skrzypiec przypominających w zakończeniu motyw z początku utworu.”
Izabela Pacewicz, Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego,
Omówienie programu Koncertu Monograficznego Wojciecha Łukaszewskiego, 16.IV.1993.


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore