Musica per archi, 1968

Kategoria: 5. orkiestrowe

tube.gifposłuchaj

Orkiestra Jeunesses Musicales
dyr. Jean Jaques Degremont

obsada: 24 vn (4 gr./6 instr.), 12 vl (4 gr./3 instr.), 12 vc (4 gr./3 instr.), 8 cb
rok i miejsce powstania: 1968, Częstochowa
czas trwania: ca 12’
ilość taktów: notacja beztakotowa
prawykonanie: 22.II.1972, Wrocław
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej
Tadeusz Strugała – dyrygent

inne wykonania: 16.IV.1993, Częstochowa
Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie
Jerzy Kosek – dyrygent

1 października 2004, Częstochowa, Sala Koncertowa Filharmonii Częstochow-skiej
100 lat szkolnictwa muzycznego w Częstochowie 1904-2004. Koncert inaugu-racyjny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Tomasz Bugaj – dyrygent

wydania: nie wydany
nagrania: 22.II.1972, T. Strugała, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, live; analogowe (taśma 9’5)

16.IV.1993, J. Kosek, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie, DAT („Classicord”, Warszawa), 5’31”

16.IV.1993, J. Kosek, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Częstochowie, Live, Video (amatorskie) 5’31”
.
rękopis: BN Mus. 4791
materiały: CBN 50328 (partytura + głosy), ZKP N/40252 (partytura)
uwagi: pierwotny tytuł - „Musica per quattro gruppi d’archi”;
wyróżnienie na XI Konkursie Młodych Kompozytorów Polskich, 1968;

komentarze:
„Musica na cztery grupy smyczków (...) jest jednoczęściowym utworem o wyraźnej odcinkowej strukturze, w którym kompozytor wykorzystuje dość szeroko możliwości sonorystyczne kwintetu smyczkowego. Zwarta i logiczna konstrukcja oraz oszczędność wypowiedzi są niewątpliwymi walorami tej interesującej kompozycji.”
Stanisław Krukowski,
IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Uroczysta inauguracja,
„Gazeta Robotnicza” 23.II.1972.

„Już pierwszy koncert w wykonaniu gospodarzy (Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, dyr. T. Strugała) przyniósł miłe odkrycie: Musica per quattro gruppi d’archi (prawykonanie) Wojciecha Łukaszewskiego, urodzonego w 1936 r. Kompozytor nie wykraczając poza konwencjonalne środki artykulacji wydobył z instrumentów smyczkowych ładne, smakowite brzmienia i doskonale połączył walory sonorystyczne zespołu (bogato zróżnicowane) z pomysłami z zakresu „interwałowego” w poszczególnych partiach, ujmując je w zgrabnej, zwięzłej i dobrze rozplanowanej formie. Proste motywy parodźwiękowe, bliskie czasem bartokowskiej „rotacji chromatycznej”, powtarzane w rozmaitych - gęstych - splotach polifonicznych, zbiegają się czasem w brzmienia typu klasterowego. Efektownie rozegrany jest też kontrapunkt „przestrzenny” czterech rozstawionych grup smyczkowych. Całość bardzo miła dla ucha, zręczna, w dobrym guście, konsekwentnie skonstruowana.”
Tadeusz A. Zieliński,
IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej,
„Ruch Muzyczny”, 16 - 30.IV.1972, nr 8.

Można tu zauważyć pewne wpływy Witolda Lutosławskiego, na przykład fragment rozpoczynający się na stronie trzeciej kopii rękopisu przywodzi na myśl Muzykę żałobną. (...) W utworze tym występują odcinki aleatoryczne. Pewne fragmenty wykonawcy realizują tu do-wolnie pod względem rytmicznym. W ramach tych odcinków zaznaczone są miejsca, w których poszczególne sekcje instrumentalne wyłączają się z gry po zrealizowaniu zapisu na znak dyrygenta. „Zagęszczenia” harmoniczne, klastery, powtarzające się dźwięki, to cechy charakterystyczne tego utworu. W kompozycji tej śledzimy wciąż nowe zestawy brzmieniowe różnych grup instrumentów smyczkowych, operujących podobnymi motywami. Musica per quattro gruppi d’archi jest jednoczęściowym utworem o wyraźnej odcinkowej strukturze, w którym kompozytor wykorzystuje dość szeroko możliwości sonorystyczne kwartetu smyczkowego.”
Maria Bączyńska-Rajchel,
Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego,
(praca magisterska), Częstochowa 1981.

„Musica per quattro gruppi d’archi (...) jest utworem utrzymanym w nowej sonorystycznej technice z elementami swobodnie traktowanej dodekafonii i fragmentami aleatorycznymi. Skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy podzielone są na cztery grupy. Muzyka rozwija się w oparciu o dialogi tych grup, ich nakładanie się i przeciwstawianie rejestrów i faktury. Po potężnej kulminacji dynamicznej, opartej na ruchliwych motywach, następuje stopniowe wyciszenie brzmienia, redukowanego w zakończeniu przez klastery do pojedynczego dźwięku skrzypiec.”
Izabela Pacewicz,
Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego,
omówienie programu Koncertu Monograficznego Wojciecha Łukaszewskiego, 16.IV.1993.


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore