Tryptyk ludowy na chór mieszany, 1969

Kategoria: 4. chóralne

tekst: z polskich melodii ludowych
części: I Kamień na kamieniu tube.gifposłuchaj
wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski

Kamień na kamieniu,
Na kamieniu kamień
A wyryjże ty, Jasieńku,
Swoje imię na nim.
Swoje imię na nim
I swoje nazwisko,
Po co żeś ty do mnie chodził
Cztery lata blisko.

II Poszła mucha po wodę tube.gifposłuchaj
wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski

Poszła mucha po wodę
do zimnego zdroju,
Napotkał ją komar w drodze
Nie dał jej spokoju

A pamiętasz ty, mucho,
Kiedym był młodzieńcem,
Jakim to miał kapelusik
z lewandowym wieńcem

Pamiętasz ty, komarze,
Kiedym była panną,
Jacy to kawalerowie
Czapkowali za mną.

III Nie chcieliście, matulecko tube.gifposłuchaj
wyk. Polski Chór Kameralny, dyr. Jan Łukaszewski

Nie chcieliście matulecko,
Słuchać muzyki,
Jak wam grała pod wokankiem
Kieby słowiki,
Grali, grali na dobrydzień
cało nocke i cały dzień,
Matulu moja.

Pocóżeś mnie, matuleńko
za mąż wydała,
Kiedy ja się w gospodarce
nie rozpoznała.
Ni ja uprząść, ni ja usyć,
dopiru się ja mam uczyć,
Matulu moja.

rok i miejsce powstania: 1969, Częstochowa
czas trwania: ca 5’
ilość taktów: 95 ( 26 + 42 + 27 )
prawykonanie: 12. V. 1976, Częstochowa
Chór Mieszany PSM II stopnia w Częstochowie
Szymon Hiller - dyrygent

inne wykonania: 22. IV. 1979, Częstochowa
Chór Kameralny PSM II stopnia w Częstochowie
Szymon Hiller - dyrygent

14. IV. 1983, Częstochowa
Chór Kameralny PLM w Częstochowie
Adam Mroczek - dyrygent

9 maja 1997, Częstochowa, Sala Kameralna Filharmonii Częstochowskiej
Koncert kompozytorów częstochowskich
Chór „Camerata”
Przemysław Jeziorowski – dyrygent [Kamień na kamieniu]


wydania: nie wydany
nagrania: analogowe ( amatorskie - kaseta magnetof. ), Chór Kamer. PLM, A. Mroczek - dyr., 14. IV. 1983 live, 4’35’’.

Płyta CD: Wojciech Łukaszewski [utwory chóralne]
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski – dyrygent
Musica Sacra Edition 004, Warszawa 2006
4’24” [1’26” + 1’40” + 1’58”]

rękopis: BN Mus. 4815
materiały: ZKP N/23727
komentarze: „Czwartym utworem powstałym w 1969 roku jest „Tryptyk ludowy” składający się z trzech pieśni ludowych: Kamień na kamieniu, Poszła mucha po wodę oraz Nie chcieli-ście, matulecko. Wszystkie pieśni mają budowę zwrotkową i są rymowane (...). W celu rozbu-dowania formy pieśni kompozytor stosuje liczne powtórki tekstu (...). W „Tryptyku ludowym” na chór mieszany mamy do czynienia z techniką linearną, którą cechuje większa samodziel-ność głosów. W utworze drugim „Poszła mucha po wodę” pojawia się technika imitacji. Mo-tyw czołowy w budowie kwartowej pojawia się na przemian w poszczególnych głosach w róż-nych interwałach oraz w inwersji (...). Zachowana jest tu przeważnie budowa okresowa, acz-kolwiek dostrzega się tu także ewolucyjne kształtowanie materiału. W utworze pierwszym „Kamień na kamieniu” część pierwsza posiada symetryczny układ 12 - taktowy, zaś w części drugiej pojawiają się odstępstwa od oryginału w budowie poszczególnych fraz muzycznych. Język harmoniczny i faktura tej części ulega także większemu zróżnicowaniu. Całość tej części liczy 14 taktów, przy czym autor stara się zachować dwutaktowy układ fraz muzycznych, z wyjątkiem odcinka sześciotaktowego, po którym powraca już tradycyjny schemat zdania mu-zycznego zbudowanego z symetrycznego układu czterotaktowego. Podobne cechy formalne wykazują także dwa następne utwory z tego cyklu.”

Beata Jurga, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego,
praca magisterska (maszynopis), Częstochowa 1989.


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore