Wojciech Łukaszewski - Utwory chóralneO muzyce chóralnej Wojciecha Łukaszewskiego

Inicjatywa wydania dzieł wszystkich Wojciecha Łukaszewskiego zrodziła się w myślach Małgorzaty Nowak, dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie. Środowisko muzyczne Częstochowy pragnie w ten sposób ocalić od zapomnienia sylwetkę swojego krajana, Wojciecha Łukaszewskiego – kompozytora, pedagoga, pianisty, krytyka muzycznego i organizatora życia muzycznego.

O twórczości Wojciecha Łukaszewskiego napisano szereg artykułów naukowych, popularno-naukowych i trzy prace magisterskie: Maria Bączyńska-Rajchel, Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego (WSP, Częstochowa 1981); Beata Jurga, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego (WSP, Częstochowa 1989); Marcin Łukaszewski, Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego (AMFC, Warszawa 1996).

Życiu i twórczości kompozytora poświęcona jest także książka Wojciech Łukaszewski – życie i twórczość (WSP, Częstochowa 1997), autorstwa niżej podpisanego. Hasła biograficzne znajdują się m.in. w angielskiej encyklopedii „International Who’s Who in Music and Musicians”, w 5 tomie Encyklopedii Muzycznej PWM pod red. E. Dziębowskiej (PWM, Kraków 1997), w Słowniku Biograficznym Ziemi Częstochowskiej pod red. A. J. Zakrzewskiego (WSP, Częstochowa 1998) oraz w Słowniku Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod red. Marka Podhajskiego (w druku). Szereg utworów Łukaszewskiego zostało zarejestrowanych na płytach kompaktowych Wydawnictwa Muzycznego Acte Préalable.

Dorobek kompozytorski Wojciecha Łukaszewskiego obejmuje szereg dzieł. Spośród 59 utworów ukończonych są to m.in.: 6 utworów orkiestrowych, 6 kameralnych, 9 solowych, 9 chóralnych a cappella, 6 utworów wokalno-instrumentalnych, 18 pieśni na głos i fortepian. Rękopisy jego dzieł przechowuje Biblioteka Narodowa (por. Katalog mikrofilmów nr 26, Rękopisy muzyczne XIX – XX wieku, tom 2, oprac. E. Wąsowska, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2001, s. 32-38).

Twórczość Łukaszewskiego odznacza się zróżnicowanym wykorzystaniem środków techniki kompozytorskiej. Utwory jego charakteryzują się krótkim czasem trwania, aforystycznością, swobodnym posługiwaniem się różnymi technikami kompozytorskimi, znakomitym warsztatem. Pierwsze utwory, pieśni na głos i fortepian do słów poetów młodopolskich, wykazują inspiracje twórczością M. Karłowicza. W okresie studiów Łukaszewski interesował się nurtem neoklasycznym. Z tego okresu pochodzi m.in. Concertino na fortepian i orkiestrę, utwory fortepianowe i kameralne oraz kantata De morte Boleslaui Carmina. Lata późniejsze owocowały poszukiwaniem nowszych rozwiązań warsztatowych, obejmujących m.in. takie środki techniki kompozytorskiej, jak aleatoryzm, sonoryzm, swobodnie traktowana dodekafonia. Muzyka Wojciecha Łukaszewskiego, niezależnie od rodzaju zastosowanej techniki, ujmuje głębią wyrazu, zadumą, skupieniem. W niektórych utworach zwraca uwagę charakterystyczny nastrój ciszy, smutku, jesieni, śmierci.

O wysokiej wartości artystycznej dzieł częstochowskiego twórcy świadczą nie tylko nagrody uzyskiwane w konkursach kompozytorskich, liczne prezentacje na estradach krajowych i zagranicznych, zarówno za życia, jak i po śmierci kompozytora, ale także opinie kompozytorów. Nadia Boulanger, u której Łukaszewski studiował kompozycję w latach 1966-67 w Paryżu, wyraziła się o jego twórczości w następujący sposób: „Zdolności znakomite, w kompozycji niewątpliwe; dobre wykształcenie. Praca pilna, stałe poszukiwanie. Powaga właściwa młodym ludziom ustabilizowanym życiowo. Pan Łukaszewski wykorzystał swój pobyt w Paryżu dla pogłębienia swej osobowości. Nie było egzaminów, ale wyniki dowodzą, że pobyt był owocny. Rezultat – znakomity (...). Wiele wartościowych utworów ukończonych, gotowych do wykonania. Nie są to ćwiczenia, lecz utwory, zasługujące na prezentację przed publicznością. Napisał je dojrzały artysta”. Z kolei Tadeusz Paciorkiewicz, profesor kompozycji Wojciecha Łukaszewskiego w warszawskiej PWSM, pisał po latach o nim: „Interesował się szeroko pojętymi zjawiskami współczesności w sztuce i nauce i korzystał z nich o tyle, o ile służyły mu do wzbogacenia własnego warsztatu kompozytorskiego i wyzwolenia własnej inwencji. Twórczość jego była zawsze oparta na intelekcie jak również na szlachetnych emocjach”.

Wydanie dzieł wszystkich Wojciecha Łukaszewskiego otwiera zeszyt zawierający wszystkie utwory przeznaczone na chór a cappella. Obejmuje on utwory na chór mieszany i męski. Większość napisana została do tekstów poetów polskich.

Najwcześniejszą kompozycją chóralną Łukaszewskiego jest Nazywam ciebie, morze na chór mieszany a cappella do tekstu Henryka Piotrowskiego. Utwór powstał w 1965 roku w Warszawie i w tym samym roku kompozytor otrzymał zań I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Studenckim na utwór związany z Ziemią Koszalińską. W rok później powstało Tysiąclecie do tekstu Mieczysława Jastruna, również przeznaczone na chór mieszany a cappella. Kolejna kompozycja, Catulli Carmina na chór mieszany a cappella do słów Katullusa, jest jedynym utworem na chór a cappella W. Łukaszewskiego pisanym do tekstu łacińskiego. Dzieło powstało w okresie studiów paryskich w 1967 roku, pod kierunkiem Nadii Boulanger. Dwa lata po powrocie z Paryża Łukaszewski sięgnął ponownie po gatunek muzyki chóralnej a cappella. Tym razem zdecydował się na napisanie dzieła na chór męski a cappella: Mazowsze mały poemat na chór męski a cappella do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Za ten utwór, dedykowany Wacławowi Przytulskiemu i Chórowi Męskiemu „Pochodnia” w Częstochowie, kompozytor uzyskał II nagrodę (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu (1969). Utwór został następnie zakupiony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pieśń o żołnierzach z Westerplatte na chór mieszny a cappella do tekstu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, napisana również w 1969 roku zdobyła wyróżnienie honorowe na Konkursie na utwór chóralny o tematyce związanej z Gdańskiem (1969). Kolejna kompozycja, napisana w tym samym roku, to Tryptyk ludowy na chór mieszny a cappella do tekstów polskich melodii ludowych. Prawykonanie cyklu miało miejsce w Częstochowie, w dniu 12 maja 1976 roku (Chór Mieszany PSM II stopnia w Częstochowie, dyr. Szymon Hiller). W późniejszych latach Tryptyk był wykonywany m.in. przez Chór PLM pod dyr. Adama Mroczka. Z kolei napisane w tym samym 1969 roku Dwie pieśni do słów Marii Konopnickiej, przeznaczone są na chór chłopięcy i w takiej wersji jedna z nich została zaprezentowana na koncercie w Częstochowie, w dniu 29 maja 1972 roku (Chór PSM I st. w Częstochowie pod dyrekcją Marii Łukaszewskiej). W niniejszym wydaniu prezentujemy wersję na chór mieszany, opracowaną przez Pawła Łukaszewskiego.

W 1970 roku Wojciech Łukaszewski sięgnął ponownie po gatunek muzyki chóralnej, pisząc Pieśń do słów Adama Mickiewicza. O istnieniu tego utworu poinformował dopiero w 1998 roku dyrygent Krzysztof Pośpiech, który zwrócił rodzinie rękopis przy okazji obchodów 20 rocznicy śmierci kompozytora. Wówczas także, na koncercie inaugurującym I Festiwal Muzyki Chóralnej im. Wojciecha Łukaszewskiego w Częstochowie (Filharmonia Częstochowska, 16 listopada 1997), dzieło doczekało się prawykonania (Chór PLM w Częstochowie, dyr. Krzysztof Pośpiech).

Ostatnim prezentowanym w niniejszym zbiorze utworem jest Nike – rapsod na chór mieszany a cappella do tekstu Władysława Broniewskiego, napisany w 1971 roku. Utwór został zakupiony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Większość z opublikowanych w niniejszym zeszycie utworów chóralnych Wojciecha Łukaszewskiego nie ujrzała dotychczas światła dziennego. Mamy nadzieję, iż dzięki wydawnictwu, które oddajemy do rąk Państwa, muzyka chóralna twórcy Catulli Carmina spotka się z szerszym zainteresowaniem wykonawców i słuchaczy.

Rodzina Wojciecha Łukaszewskiego pragnie wyrazić wdzięczność władzom miasta i środowisku muzycznemu Częstochowy za podjęcie inicjatywy wydania dzieł wszystkich Łukaszewskiego, a także za wszelkie działania zmierzające do upowszechnienia jego twórczości

Marcin Tadeusz Łukaszewski24 lutego 2009


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore