30 czerwca 2019
Nowa praca magisterska o twórczości Wojciecha Łukaszewskiego

W czerwcu 2019 r. w UMFC została obroniona praca magisterska o twórczości chóralnej Wojciecha Łukaszewskiego.

Bartosz Krajewski, Technika kompozytorska i relacje słowno-muzyczne w utworach chóralnych Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC, komputeropis, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2019.

BARTOSZ KRAJEWSKI - ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st.
w Wieluniu, w klasie fortepianu Olgi Wowkotrub. Jest absolwentem kierunku prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak (2013-2016).  Studia magisterskie odbywał na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka oraz prof. dr hab. Ewy Marchwickiej. Jest laureatem nagród na konkursach fortepianowych w kategorii duetów na cztery ręce, m.in. wyróżnienia w Warszawie (2006), II miejsca w Krakowie (2014, I nagrody nie przyznano) oraz II miejsca ex aequo w Rużomberku na Słowacji (2017, I nagrody nie przyznano).


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore