Elżbieta Kamkow, Wspomnienia wspólnej pracy z Wojciechem ŁukaszewskimElżbieta Kamkow [1995]
 
Wspomnienia wspólnej pracy z Wojciechem Łukaszewskim
 
            Z osobą Wojciecha Łukaszewskiego wiążę wspomnienia wieloletniej współpracy w Państwowych Szkołach Muzycznych I i II stopnia w Częstochowie.
            Początkowo znałam Wojciecha Łukaszewskiego jako nauczyciela prowadzącego przedmioty teoretyczne w szkole muzycznej II stopnia. Swoją osobowością, umiejętnościami zawodowymi oraz otwartością bardzo szybko zyskał uznanie wśród pedagogów i nadrzędnych władz szkolnych.
            Wynikiem tego było powołanie Wojciecha Łukaszewskiego na stanowisko dyrektora Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Częstochowie. Równocześnie mnie powierzono funkcję zastępcy dyrektora.
            Miałam zatem znakomitą okazję poznania Wojciecha Łukaszewskiego jako organizatora pracy szkolnej.
            W pracy z pedagogami Dyrektor Łukaszewski wykazywał bardzo dużo zrozumienia, stawiając równocześnie duże wymagania pod względem nauczania i samokształcenia. W tym celu stworzył cykl koncertów pedagogów, które odbywały się w szkole muzycznej lub w Filharmonii Częstochowskiej.
            Nowatorstwo Dyrektora Łukaszewskiego w pracy pedagogicznej objawiało się również w dążeniu do porównywania osiągnięć uczniów i nauczycieli z innymi szkołami muzycznymi. Mam tutaj na uwadze utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołą muzyczną w Bohuminie (Czechosłowacja).
            Organizowane wyjazdy do Bohumina i odbywające się tam koncerty uczniów szkół muzycznych I i II stopnia były znakomitą okazją do oceny osiągnięć  muzycznych i do wymiany doświadczeń. Wiązały się również z możliwością poznawania warunków pracy naszych Sąsiadów. Porównywanie poziomu uczniów i pracy nauczycieli dokonywało się również wtedy, gdy uczniowie ze szkoły muzycznej z Bohumina brali udział w koncertach organizowanych w szkołach muzycznych w Częstochowie lub w Filharmonii Częstochowskiej.
            Dyrektor Wojciech Łukaszewski umiejętnie dzielił czas na działalność pedagogiczną i kompozytorską.
            Z twórczości W. Łukaszewskiego pozostały mi w pamięci: Trzy pieśni do słów E. Cichli-Czarniawskiej, Pieśni Księżyca do tekstów F. Garcia Lorki, Mała kantata historyczna, Epizody na orkiestrę, Concertino na fortepian i orkiestrę, Confessioni. Wymienione wyżej utwory pozostawiły w mojej pamięci ślad przeżycia emocjonalno-estetycznego.
            Na szczególne podkreślenie zasługuje ciągłe dążenie W. Łukaszewskiego do poprawienia warunków lokalowych szkoły.
            Z wielkim żalem żegnaliśmy Wojciecha Łukaszewskiego odchodzącego od nas na zawsze. W osobie W. Łukaszewskiego widzieliśmy dobrego organizatora pracy szkolnej, życzliwego kolegę, niezwykle otwartego, i kompozytora który mógłby jeszcze wiele powiedzieć przez swoją twórczość.

30 czerwca 2019


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore