INNE1. Czarniawski, H., Muzyczna sztafeta W. M. P. J. M. W. J. Łukaszewskich, [w:] Tenże, Muzyka w moim życiu (zwierzenia nieprofesjonalne), Polihymnia, Lublin 2007, s. 243-261.

2. Dędek, J., Pawlikowski, J., Częstochowa dla każdego, „Dziennik Zachodni” – Oddział w Częstochowie, wyd. I, Katowice – Częstochowa 1999, s. 78.

3. Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220 w opracowaniu Janusza Pawlikowskiego, wyd. I, Wydawnictwo Kropka, Częstochowa 2001, s. 73.

4. Łukaszewski, M., płyta CD Baird – Łukaszewski – Błażewicz – Borkowski, Musica Sacra Edition MSE 011, Warszawa 2006 (artykuł-omówienie, życiorysy kompozytorów), s. 4-16, 17-33.

5. Łukaszewski, M., płyta CD Wojciech Łukaszewski – muzyka chóralna, Musica Sacra Edition MSE 004, Warszawa 2006 (artykuł-omówienie, życiorys kompozytora), s. 4-10.

6. Łukaszewski, M., płyta CD Wojciech Łukaszewski – Muzyka kameralna, Acte Préalable, AP 0004, Warszawa 1998/2004 (artykuł-omówienie), s. 4-7.

7. Łukaszewski, M., płyta CD Wojciech Łukaszewski – Symphonic Works, Acte Préalable, AP 0035/2005, Warszawa 1999 (artykuł-omówienie, życiorys kompozytora), s. 3-10.Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore