ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE25-lecie Szkół Muzycznych w Częstochowie, „Życie Częstochowy” 27 II 1971.

30 lat w służbie Polihymnii, „Życie Częstochowy” nr 109, 8-9 V 1976.

Brzeźniak, M., I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie. Ostra Brama na Jasnej Górze, „Ruch Muzyczny” nr 12, 16 VI 1991.

Brzeźniak, M., Wierny rodzinnemu miastu. Piąta rocznica śmierci Wojciecha Łukaszewskiego, „Trybuna Robotnicza” 12 IV 1983.

Czarniawski, H., Kompozytorskie tradycje Częstochowy, „Gazeta Częstochowska” 1965 [brak bliższych danych].

Czarniawski, H., Z wielkiej i kameralnej sali Filharmonii, „Gazeta Częstochowska” 24 VI 1969.

Częstochowianin laureatem konkursu kompozytorskiego, „Życie Częstochowy” 26 II 1965.

Częstochowski kompozytor laureatem konkursu, „Życie Częstochowy” nr 164, 11 VII 1969.

Entelis, L., Wiesna nad Niewoju i Wisłoju, „Smiena” 1971 [brak bliższych danych].

Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Inauguracja, „Słowo Polskie” nr 45, 23 II 1972.

Folfasiński, S., O zagranicznych wojażach i najbliższych planach kompozytorskich, „Gazeta Częstochowska” nr 48, 2-8 XII 1975.

Folfasiński, S., Szekspir, „Życie Częstochowy” 7 II 1971.

Gabryś, R., Polska muzyka współczesna w Częstochowie, „Ruch Muzyczny” nr 14, 7 VII 1974.

Grądman, A., Koncerty uczniów, „24 Godziny Dziennik Częstochowski” VI 1993 [brak bliższych danych].

Grądman, A., Ulubieńcy bogów umierają młodo. Wspomnienie o Wojciechu Łukaszewskim, „24 Godziny Dziennik Częstochowski” nr 83, 29 IV 1993.

Inwencja, „Trybuna Robotnicza” nr 40, 18-19 II 1978.

Jadczyk, J., Pro memoria. Wojciech Łukaszewski – kompozytor i pedagog, „Nasza Częstochowa” nr 5, V 1993.

Kiedy usłyszymy ratuszowy kurant, „Życie Częstochowy” nr 297, 17-18 XII 1977.

Kofin, E., Festiwal Muzyki Współczesnej. Koncert Kameralny, „Gazeta Robotnicza” 14 II 1969.

Kofin, E., Sukces wrocławskich wykonawców, „Gazeta Robotnicza” 1966 [brak bliższych danych].

Komorowska, M., Pod Jasną Górą, „Ruch Muzyczny” nr 12, 8 VI 1975.

Koncert na Okólniku, „Życie Warszawy” nr 121, 26 V 1993.

Koncert utworów Wojciecha Łukaszewskiego, „Życie Częstochowy” 25 IV 1979.

Krukowski, S., IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Uroczysta Inauguracja, „Gazeta Robotnicza” 23 II 1972.

Leszczyński, W., Przed „Gaude Mater”, „Życie Częstochowy” nr 80, 5 IV 1993.

Ławnikowski, J., Nie bójcie się pseudoklasyka, „Życie Częstochowy” 18 XI 1974.

Łukaszewski, M., Festiwal Muzyki Chóralnej. Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego, „Niedziela” nr 1, 4 I 1998.

Łukaszewski, M. T.,Miałem przeżycie, jakie jest udziałem niewielu z nas [śp. Wojciech Łukaszewski – 40. rocznica śmierci], „Niedziela. Tygodnik Katolicki”, nr 34, 26.08.2018, s. 26-27. https://www.niedziela.pl/artykul/138629/nd/Mialem-przezycie-jakie-jest-udzialem

Łukaszewski, M., Ocalić od zapomnienia. Wojciech Łukaszewski, „Aleje 3. Częstochowski Dwumiesięcznik Kulturalny” nr 4, VI/VII 1996.

Łukaszewski, M., Pożegnania. Wojciech Łukaszewski, „Gazeta w Częstochowie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) nr 94, 22 IV 1998.

Łukaszewski, M., Twórca kultury muzycznej Częstochowy. W 20. rocznicę śmierci Wojciecha Łukaszewskiego, „Niedziela” nr 15, 12 IV 1998.

Łukaszewski, M., Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, działacz muzyczny, cz. I, „Muzyka21” nr 11, kwiecień 2001.

Łukaszewski, M., Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, działacz muzyczny, cz. II, „Muzyka21” nr 12, maj 2001.

Łukaszewski, M., Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, działacz muzyczny, „Śpiewak Śląski” nr 1-2, 2006, s. 28-31.

Łukaszewski, M., Wojciech Łukaszewski. Wspomnienie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) nr 84, 9 IV 1998.

M. J., Wielki koncert, „Dziennik Śląski” nr 99, 24 V 1993.

Malko, W., Częstochowa to nie tylko festiwale, „Ruch Muzyczny” nr 19, 15 IX 1974.

Malko, W., Impresje muzyczne, „Gazeta Częstochowska” II 1975 [brak bliższych danych].

Malko, W., Katowicki Sukces, „Gazeta Częstochowska” II 1975.

Malko, W., Koncert kompozytorski Wojciecha Łukaszewskiego, „Gazeta Częstochowska” 5 VI 1973.

Malko, W., Koncert kompozytorski Wojciecha Łukaszewskiego, „Życie Częstochowy” nr 127, 29 V 1973.

Malko, W., Koncert Muzyki Współczesnej, „Gazeta Częstochowska” 21 V 1974.

Malko, W., Krajowe i zagraniczne sukcesy absolwentów częstochowskiej PSM, „Gazeta Częstochowska” nr 4, 24-30 I 1979.

Malko, W., Notatnik koncertowy, „Gazeta Częstochowska” 6-12 I 1976.

Malko, W., Szkolnictwo muzyczne w Częstochowie. Sukcesy i problemy, „Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego” nr 3, V 1978.

Młynarczyk, B., Szkoła Muzyczna, „Nasza Częstochowa” nr 5, V 1993.

Pamięci Kompozytora, „Gazeta w Częstochowie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) nr 89, 16 IV 1993.

Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego, „Życie Codzienne” nr 120, 25 V 1993.

Peret-Ziemlańska, Z., Wojciech Łukaszewski (1936-1978). Kompozytor, pedagog, publicysta, organizator życia muzycznego – wspomnienie w 30 rocznicę śmierci, „Twoja Muza” nr 6, grudzień 2008 – styczeń 2009, s. 17-19.

Piersiak, R., Pamięci Wojciecha Łukaszewskiego, „Gazeta Częstochowska” nr 14, 6 VI 1983.

Płowecki, J., Laureat nagrody Ministra Kultury. Pieśni do słów Haliny Poświatowskiej komponuje Wojciech Łukaszewski, „Życie Częstochowy” nr 273, 19-20 XI 1977.

Prigożyn, L., Leningradskaja Muzykalnaja Wiesna. Rożdienie tradicji, „Leningradskaja Prawda” nr 99, 28 IV 1971.

Przed Śląską Wiosną, „Wierna rzeka” na scenie teatru, „Życie Częstochowy” 4 -5 IV 1975.

Rozbicki, K., W kręgu muzyki polskiej, „Głos Pomorza” nr 40, 18 II 1976.

Srebrny jubileusz Szkół Muzycznych, „Gazeta Częstochowska” 22 III 1971.

Sułek, A., Wojciech Łukaszewski – twórca zapomniany, „Ruch Muzyczny” nr 15, 25 VII 1993.

Szczodrowska, M., Kompozytor i pedagog. Wojciech Łukaszewski, „Życie Częstochowy” nr 83, 9-10 IV 1983.

Szczodrowska, M., Wojciech Łukaszewski. Pozostawił po sobie trwały ślad, „Życie Częstochowy” 19-20 III 1988.

W kręgu muzyki. Spotkanie z kompozytorem Wojciechem Łukaszewskim, „Życie Częstochowy” 17-18 V 1975.

W. Łukaszewski laureatem konkursu, „Życie Częstochowy” 28 V 1970.

W. Łukaszewski laureatem nagrody Ministra KiS, „Gazeta Częstochowska” nr 30, 26 VII –1 VIII 1977.

W. S., Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej. Dzień wrocławskich wykonawców 12 XI 1966 [brak bliższych informacji].

Wojciech Łukaszewski – kompozytor młodego pokolenia, „Życie Częstochowy” nr 287, 3-4 XII 1967.

Z muzyką na „ty”. Koncerty, których chętnie słuchamy, „Życie Częstochowy” 19 I 1975.

Zieliński, T.A., IX Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej, „Ruch Muzyczny” nr 8, 16-30 IV 1972.Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore