ARTYKUŁY NAUKOWE1. Łukaszewski, Marcin, Charakterystyka twórczości fortepianowej i pedagogicznej Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Pedagogika VII, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 95-111.

2. Łukaszewski, Marcin, Działalność Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w latach 1945-1985, [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna I, pod redakcją Marty Popowskiej, AJD, Częstochowa 2005, s. 125-159.

3. Łukaszewski, Marcin, Wojciech Łukaszewski – kompozytor, pedagog, organizator życia muzycznego, „Saeculum Christianum” 1999 nr 2, półrocznik, UKSW, Warszawa 2000, s. 123-138.

4. Łukaszewski, Marcin, Życie i działalność Wojciecha Łukaszewskiego, [w:] Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. G. Darłak i in., Akademia Muzyczna, Katowice 2008, s. 296-311.

5. Malko, Wanda, Biografie kompozytorów częstochowskich. Wojciech Łukaszewski, [w:] „Almanach Częstochowy” 1989 nr 2, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 1989, s. 29-34.

6. Serdak, Grażyna, Twórczość Wojciecha Łukaszewskiego na tle polskiej muzyki współczesnej, [w:] Częstochowa i jej miejsce w kulturze polskiej, red. S. Podobiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Częstochowie, Częstochowa 1990.

7. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Cante jondo w pieśniach do słów F. G. Lorki Wojciecha Łukaszewskiego i Marka Minkova, [w:] Dzieło muzyczne i jego konteksty (5), red. Anna Nowak, Prace Zbiorowe nr 29, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2009, s. 243-254.
 
8. Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Wojciech Łukaszewski – postać, którą warto przybliżyć, [w:] Biblioteka Muzyczna 2007-2009, red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010, s. 133-144.
 
9. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Concertino Wojciecha Łukaszewskiego jako przykład łączenia tradycji z nowoczesnością, [w:] Prace Naukowe – „Edukacja Muzyczna V”, red. Marta Popowska, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2010, s. 9-52.Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore