HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE1. Gago, Piotr, Łukaszewski Wojciech, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod redakcją E. Dziębowskiej, tom V klł, PWM, Kraków 1997, s. 470.

2. Lukaszewski, Wojciech, [w:] International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory, 9th. Edition, International Biographical Centre, Cambridge 1978.

3. Łukaszewski Wojciech, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, pod redakcją K. Janczewskiej-Sołomko, SPAM, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 295-296.

4. Łukaszewski, Marcin, Łukaszewski Wojciech (1936-1978), kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny, [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, tom I pod red. A.J. Zakrzewskiego, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 77-80.

5. Łukaszewski, Marcin, Łukaszewski Wojciech, [w:] Kompozytorzy polscy 1918-2000, praca zbiorowa pod redakcją M. Podhajskiego, tom II Biogramy, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk – Warszawa 2005, s. 548-550.

6. Sętowski, Juliusz, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2005, s. 181.

7. Snoch, Bogdan, Mała Encyklopedia Częstochowy, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 2002, s. 107.

8. Snoch, Bogdan, Mały leksykon Częstochowy, Almanach Częstochowy, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa [br.], s. 62-63;Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore