PRACE MAGISTERSKIE1. Agnieszka Środowska, Młodzieńcze Pieśni Wojciecha Łukaszewskiego, praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Barbary Gogol-Drożniakiewicz, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2012.

2. Karol Lipiński-Brańka, Skrzypce w twórczości kompozytorskiej Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978), praca dyplomowa napisana pod kierunkiem ad. dra Andrzeja Ładomirskiego, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wydział Instrumentalny, Wrocław 2012.

3. Łukaszewski Marcin, Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalla, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 1996.  

4. Jurga Beata, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Edwarda Bogusławskiego, mps, WSP, Częstochowa 1989.


5. Bączyńska-Rajchel Maria, Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Markiewicza, mps, WSP, Częstochowa 1981.

6. Mirosz Anna, Monografia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, praca magisterska, Katowice 1978 (maszynopis).Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore