PRACE MAGISTERSKIEBączyńska-Rajchel Maria, Katalog tematyczny dzieł Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Leon Markiewicz, maszynopis, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa 1981. 

Jurga Beata, Twórczość chóralna a cappella Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: prof. Edward Bogusławski, maszynopis, WSP, Częstochowa 1989. 

Krajewski Bartosz, Technika kompozytorska i relacje słowno-muzyczne w utworach chóralnych Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: dr hab. Marcin Łukaszewski, prof. UMFC, komputeropis, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2019.
 
Lipiński-Brańka Karol, Skrzypce w twórczości kompozytorskiej Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978), praca dyplomowa, promotor: ad. dr Andrzej Ładomirski, komputeropis, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wydział Instrumentalny, Wrocław 2012. 

Łukaszewski Marcin, Twórczość fortepianowa Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: prof. Bronisława Kawalla, komputeropis, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1996.   

Mirosz Anna, Monografia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Częstochowie, praca magisterska, maszynopis, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Katowice 1978 (maszynopis).  

Środowska Agnieszka, Młodzieńcze Pieśni Wojciecha Łukaszewskiego, praca licencjacka, promotor: dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz, prof. KUL, komputeropis, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk 2012.  

Środowska Agnieszka, Twórczość pieśniarska Wojciecha Łukaszewskiego, praca magisterska, promotor: dr hab. Michał Zieliński, prof. AMFN, komputeropis, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2016.
 


Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore