KSIĄŻKI1. Łukaszewski, Marcin, Wojciech Łukaszewski. Życie i twórczość, WSP, Częstochowa 1997.

2. Łukaszewski, Wojciech, Literackie interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady pod redakcją Marcina T. Łukaszewskiego, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009, ss. 289.Instant Encore Contributor
noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart Valid XHTML 1.1 Valid CSS website Krzysztof Dombek 2009© 

Wojciech Łukaszewski at Instant Encore